Osiem sposobów, dzięki którym można uzyskać więcej Test IQ, podczas gdy wydatki są mniejsze | Sześć sposobów, w jakie można Wyeliminuj Test IQ Out Of Your Business | Sześć Ways Twitter Zniszczone My Test IQ Without Me Noticing | Szesc

Iloraz inteligencji (IQ) jest wartością liczbową testu psychometrycznego, jakiego priorytetem jest pomiar inteligencji. Test IQ wynaleziony został przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta, który w 1905 roku wydał pierwszy test do poszukiwania ogólnej sprawności intelektualnej. Obecne testy różnią się nieco od to zaproponowanej koncepcji. Testy przez lata ubiegły modyfikowane i teraz za pomocą kilkudziesięciu zadań sprawdzają sprawność językową, arytmetyczną, przestrzenną, skojarzeniową i analityczną. Po wykonaniu testu pobiera się wynik liczbowy. Wyrażanie wyników w skórze klasycznego IQ dało początek skali ilorazu inteligencji zwanej krzywą Gaussa.
Poziom głowie w populacji osiągnięty w oparciu o egzamin na IQ przedstawia rozkład dopuszczony do krzywej dzwonowej (Gaussa). Grupa ludzi jest iloraz inteligencji bliski średniemu wynikowi. Najmniej głów w społeczeństwie ma wynik oddalony od małego wyniku, czyli wysoki oraz niski iloraz inteligencji.
Poniżej jesteśmy klucz do interpretacji wyniku które daje egzamin na inteligencje.
160 IQ i bardzo – geniusz intelektualny
Niemal w populacji jest pań cierpiących taki iloraz inteligencji. Możliwości umysłowe tych ról idą na badanie nowych trendów w szkole, tworzenie wielkich dzieł pracy natomiast na budowanie skomplikowanych wynalazków.
Do kobiet które zdobyły taki wynik należą: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Mikołaj Kopernik, James Cook, Bill Gates, Quentin Tarantino, Stephen King
130-160 IQ – osoba wybitnie zdolna
Takie osoby posiadają zaledwie 2% w wszystkiej populacji. Osoby posiadające taki iloraz inteligencji bez trudu zdobywają wyższe wykształcenie, często decydują się na doktorat i dalszą karierę naukową. Osoby o takim ilorazie inteligencji można znaleźć wśród wybitnych pisarzy, lekarzy, artystów, prawników, informatyków.
Do osób które kupiły taki wniosek należą: Zygmunt Freud, Dorota Rabczewska (Doda), Jean Jacques Rousseau, Napoleon Bonaparte, Hilary Clinton, Madonna, Shakira.
115-130 IQ – osoba z inteligencją ponadprzeciętną
Osoby o takiej inteligencji cechują się w towarzystwu swoją wiedzą. Badani, którzy otrzymują takie produkty bez problemu zdobywają wyższe wykształcenie. Kobiet o inteligencji ponadprzeciętnej stanowi w populacji około 15-25%.
Do kobiet które otrzymały taki wynik należą: George Bush, Andrew Jackson, Dwight Eisenhower, Gerald Ford, John F. Kennedy, George Washington.
85-115 IQ – kobieta o inteligencji przeciętnej
Taki wynik ma najogromniejsza grupa kobiet w pełnej populacji. Średni iloraz głowie w Polsce to 98 punktów. Polacy kładą się na siedemnastym miejscu wśród najinteligentniejszych narodów świata. Najwyższe IQ w Europie mają Austriacy.
Do kobiet które otrzymały taki efekt należą: Ronald Reagan, Andy Warhol, Muhammad Ali.
60-85 IQ – kobieta o inteligencji niskiej
Kobietom o takim ilorazie inteligencji zrozumienie abstrakcyjnych idei sprawia wiele trudności. Takie kobiety z trudnością ukończą szkołę zawodową i znajdą atrakcyjną funkcję w urzędach wymagających umiejętności manualnych. Wynik ten spotyka się lekko poniżej przeciętnej inteligencji. W populacji jest blisko 10% takich osób.
Poniżej 60 IQ – osoba opóźniona umysłowo
Taki iloraz inteligencji przeważnie jest zrobiony chorobami genetycznymi takimi jak system Downa lub odniesionymi w dzieciństwie uszkodzeniami mózgu. Dla takich osób dorosłe bycie w społeczeństwie daje wielki problem. Osoby o takim ilorazie inteligencji ukończą szkołę specjalną jeśli przeznaczą na ostatnie całkiem więcej klimatu oraz wysiłku. Nauka sprawia takim osobom spore problemy, skoro nie są w okresie zapoznać się czytania i tworzenia. Osób o takim ilorazie głowie w populacji jest niecałe 7%. Takie osoby przez całe mieszkanie są dane na opiekę bliskich.

Poświęciliśmy kilka miesięcy na badania, aby stworzyć dla ciebie test IQ. Da ci on również wynik ogólny IQ, jak jeszcze poszczególne wyniki zdolności wizualnej, zdolności numerycznej i racjonalnego myślenia.

Pierwszy test IQ, który przekaże ci wszechstronny ogląd na naszą inteligencję.

Test ten został wprowadzony ekspertów w sferze wywiadu. Pytania są chciane posiadają najwyższą cena wyjaśniającą. Dzięki naszym teście, można nazwać dokładną liczbę swojego ilorazu głowy i dowiedzieć się więcej o forma ich wiedz.

Co obecne istnieje IQ?
IQ, lub iloraz inteligencji jest ilość, jaka stanowi używana do oceny testów IQ i opisać inteligencję zatrudnionego w stosunku do drugich ludzi.Podstawowa definicja IQ jest przedstawiony jako stosunek wieku umysłowego i wiekiem chronologicznym. Który oznacza stosunek swojej mentalnej dojrzałości i wieku rzeczywistej.

Czym jest wiedza a czym IQ

Definicja wiedzy i IQ

Definicja inteligencji: Inteligencję można zauważyć jako część umysłu, która ma wiele umiejętności, takich jak zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia idei, wiedzy i wykorzystywania języka.

Ważne jest, aby pamiętać, że wiedza nie działa tego, jak wiele wie dana jednostka lub jaką wiedzę fachową posiada, i raczej tego, jak łatwo ktoś stanowi w mieszkanie osiągnąć naukę oraz sprawdzenie, a i, jak świetnie stanowi w kształcie zrobić zadania bez znajomości wiedzy specjalistycznej.

Definicja IQ: IQ jest miarą inteligencji. Zakłada, że między innymi częściami z populacji istnieją różnice w głowy i zawiera jednym wynikiem jak inteligentna dana kobieta istnieje w stosunku do reszty populacji.

Znaczenie inteligencji oraz znaczenie testow IQ

Inteligencja często badana jest za brak powiązania ze możliwościami poznawczymi, zaś testy IQ za to, że jej nie mierzą.

Ta ocena nie jest doskonale bezpodstawna: regułą jest, że głowa nie jest zdecydowanie określona, kiedy również wtedy, że nie da się jej bezpośrednio zmierzyć. Tylko do wzrostu, wagi czy agresje fizycznej, które definiuje sama nazwa i które są bezproblemowo mierzalne.

Przytoczmy jednak pewne bezdyskusyjne twierdzenia dotyczące IQ i analizie, wyciągnięte z pracy "The Bell Curve" [krzywa dzwonowa]:

Istnieje coś takiego, jak wszystka zdolność poznawcza, pod kątem której wszyscy się różnią.
Testy umiejętności akademickich do określonego etapu mierzą tę energia poznawczą, ale założone w niniejszym sensie testy IQ mierzą ją o moc dobrze.
Wyniki IQ lepiej odpowiadają temu, co panowie przechodzą na myśli, kiedy używają słowa inteligentny.
Prawidłowo zaprojektowane i zaczynane testy IQ nie faworyzują żadnej z części społecznych, ekonomicznych, etnicznych, czy rasowych.
IQ jako zapowiedź sukcesu

Krytycyzmowi względem testów IQ można przeciwstawić skuteczne wykorzystanie wskaźnika IQ jako wyznacznika zysku w przeciwnych dziedzinach.

Nie istnieje zatem co prawda idealny wyznacznik sukcesów akademickich, czy zawodowych, a nawet krytycy przyznają, że jest duża korelacja między wskaźnikiem IQ, a efektem.

IQ → Sukces akademicki

Wskaźnik IQ pierwotnie został skonstruowany w projektu przewidywania sukcesów szkolnych dzieci. Tylko w XX w. zaczęto jego zastosowanie w miejscach pracy.

Oczywiście wiele innych czynników decyduje odniesienie wyniku w nauce, ale często wykazano, że IQ jest bardzo skorelowane z odnoszeniem przypadków w myśli.

IQ → Sukces zawodowy

Wskaźnik IQ istnieje same użyteczny przy przewidywaniu sukcesu zawodowego. W układu z ostatnim praktyczne jest ocenianie IQ kandydatów. Używanie testów IQ w ciągu rekrutacji a nawet bardziej delikatne, niż w nauce.

Mniej, niż 50% pracodawców na świecie ma z testów IQ jako sposobu oceny kandydatów. ciekawostki stopień wykorzystania znacząco dzieli się między różnymi krajami:

55% — Chiny i Hiszpania
30% — Indie i Francja

3% — USA i Niemcy
Badania naukowe sugerują, że nawet jeżeli test IQ nie jest idealnym wyznacznikiem przyszłego przypadku w pozycji, powinno stanowić brane pod uwagę, jako że wysoce łączy z innym sukcesem zawodowym. Naukowcy ustalili niedawno, jak IQ jako metoda selekcji kandydata określa się na polu innych urządzeń oceny, jak nieustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna, test osobowościowy i kwestionariusz biograficzny. Efekt był szybko jasny: najlepszym pojedynczym wyznacznikiem sukcesu zawodowego jest IQ.

Według Schmidta i Huntera "przy zatrudnianiu pracowników niebędących doświadczenia, najskuteczniejszym wyznacznikiem przyszłych sukcesów jest inteligencja". Wyniki testu IQ przewidują szacunkowe otrzymania we wszelkich profesjach. W sferach wymagających wielkich kwalifikacji (badania, zarządzanie) stanowi wyjątkowo prawdopodobne, że niskie wyniki IQ wykażą się barierą do zdobycia odpowiednich wyników, podczas jak w powierzchniach wymagających odpowiednich umiejętności, zwłaszcza na osiągnięcia kierować będzie siła fizyczna (siła, szybkość, siłę i organizacja).

Użyteczność IQ popiera również Justin Menkes w prostym wyrobie "Hiring for Executive Intelligence" [Najem inteligencji przywódczej]. Deklaruje tam: "Pomimo realnych niedociągnięć, testy IQ dalej są lepszym wyznacznikiem sukcesu na znaczeniu kierowniczym, niż wszelkie inne urządzenie oceny. Niechęć kręgów biznesowych do testów na inteligencję obrabowała firmy z wielkiego narzędzia oceny chętnych do książki lub awansu."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *